Προϊόντα
Ανοίγουμε ξανά
Δ. 09:00

Οργανόγραμμα - Δυναμικό

Η εταιρεία ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ απασχολεί συνολικά 16 μηχανολόγους μηχανικούς και 13 διοικητικούς υπαλλήλους.

Με δυναμική 29 μόνιμα συνεργαζόμενων συνεργείων, στο σύνολό τους αδειούχοι ψυκτικοί, ηλεκτρολόγοι και υδραυλικοί, παρέχουμε πάντα άμεσες  και άριστες υπηρεσίες.

ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ