Προϊόντα
Ανοίγουμε ξανά
09:00

Όραμα-Αξίες

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Το όραμα μας διαμορφώνεται από το τρίπτυχο

  • καθιέρωση της εταιρίας στον χώρο δραστηριοποίησης της, ώστε να αποτελεί την πρώτιστη επιλογή των πελατών της για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους σε κλιματισμό, θέρμανση και άλλες ενεργειακές λύσεις, παρέχοντας τους υψηλής ποιότητας προϊόντα.
  • παροχή προς τους πελάτες μας υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και μεγάλης προστιθέμενης αξίας η οποία επιτυγχάνεται με την συνεχή ανάπτυξη και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού μας.
  • συνέχιση της άψογης επαγγελματικής μας φήμης και της ακεραιότητας μας

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

  • Ως πελατοκεντρική εταιρία έχουμε τον πελάτη στο επίκεντρο της καθημερινής ενασχόλησης μας, περιβάλλοντας τον με ειλικρίνεια, συνέπεια, τιμιότητα, εμπιστοσύνη και σεβασμό, αξίες αδιαπραγμάτευτες στα πλαίσια της από κοινού προσπάθεια μας για επιτυχημένη συνεργασία.
  • Σεβόμαστε και εμπιστευόμαστε το ανθρώπινο δυναμικό μας. Προσπαθούμε καθημερινά να του παρέχουμε ένα άψογο περιβάλλον εργασίας μέσα από το οποίο θα αναπτύξει τον δυναμισμό του. Ταυτόχρονα, φροντίζουμε για την διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσβλέποντας στην αύξηση των δυνατοτήτων του, οι οποίες αποτελούν κινητήριο δύναμη για την εταιρία μας.
  • Δημιουργούμε άψογες μακροχρόνιες σχέσης συνεργασίας με τους προμηθευτές μας οι οποίες διακατέχονται από αμοιβαίο σεβασμό και εμπιστοσύνη.
  • Δίνουμε καθημερινά τον καλύτερο εαυτό μας προσπαθώντας να λειτουργούμε γρήγορα, ευέλικτα και αποτελεσματικά δημιουργώντας νέες τάσεις και οδηγώντας τις εξελίξεις.