Προϊόντα
Ανοίγουμε ξανά
09:00

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ: Λήψη μέτρων διασφάλισης της Υγείας εργαζομένων σε εταιρίες

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ: Λήψη μέτρων διασφάλισης της Υγείας εργαζομένων σε εταιρίες
share on
Αξιότιμοι κύριοι,
Λαμβάνοντας υπόψη την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας 26635 της 23/4/2020 και την ανακοίνωση 3/4/2020 της REHVA (Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations) με θέμα : ’’πώς να χρησιμοποιείτε τα κλιματιστικά συστήματα ώστε να αποτρέψετε την εξάπλωση του κορωνοιού COVID-19” σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

1. ΓΕΝΙΚΑ

Οι κορωνοϊοί είναι μία ομάδα ιών που συνήθως προκαλούν αναπνευστικές λοιμώξεις, η σοβαρότητα των οποίων ποικίλλει στον άνθρωπο και στα ζώα.
Με βάση τα διαθέσιμα επιδημιολογικά δεδομένα, φαίνεται ότι ο κορωνοϊός SARS CoV-2 πιθανότατα μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω σταγονιδίων που αποβάλλονται από άτομο που νοσεί, μέσω βήχα ή πταρμού ή με άμεση ή έμμεση επαφή με εκκρίσεις αναπνευστικού (δηλαδή μέσω μολυσμένων χεριών).

Οι μηχανισμοί μετάδοσης έκθεσης του ιού SARS CoV-2 μέσω του αέρα είναι οι ακόλουθοι:

• Η μετάδοση μέσω μεγάλων σταγονιδίων / σωματιδίων (>10 microns) σε κοντινή επαφή κατά την οποία τα σταγονίδια που απελευθερώνονται προσπίπτουν σε επιφάνειες σε απόσταση 1-2 μέτρα το πολύ από το μολυσμένο άτομο. Οι άνθρωποι μπορούν να μολυνθούν αφού ενώ έχουν αγγίξει τις μολυσμένες επιφάνειες αγγίζουν στη συνέχεια τα μάτια, τη μύτη ή το στόμα τους. Μπορούν όμως να μολυνθούν και από την εισπνοή απευθείας μολυσμένων σταγονιδίων που προέρχονται από φτάρνισμα ή βήχα ή από εκπνοή μολυσμένου ατόμου, εφόσον στέκονται σε απόσταση 1-2 μέτρα από αυτό.
•Η αερογενής μετάδοση μέσω μικρών σωματιδίων (<5 microns), τα οποία μπορεί να παραμείνουν στον αέρα για ώρες και μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις. Αυτά δημιουργούνται επίσης από βήχα, φτέρνισμα και ομιλία. Τέτοια μικρά σωματίδια ιού παραμένουν αερομεταφερόμενα και μπορούν να ταξιδεύουν σε μεγάλες αποστάσεις και μεταφέρονται από ροές αέρα στα δωμάτια ή στους αγωγούς εξαγωγής των συστημάτων εξαερισμού.

  2. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τα προτεινόμενα μέτρα προστασίας αποσκοπούν στον περιορισμό της μηχανικής διάδοσης του ιού μέσω των, ρευμάτων αέρα που αναπτύσσονται κατά τη λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων.
Διευκρινίζεται ότι δεν έχει τεκμηριωθεί ότι οι κλιματιστικές μονάδες αυτές καθεαυτές δεν λειτουργούν ως εστίες ανάπτυξης και πολλαπλασιασμού του ιού (για το λόγο αυτό σε ένα σπίτι/γραφείο που οι διαμένοντες ή εργαζόμενοι είναι όλοι υγιείς δεν υφίσταται κίνδυνος μόλυνσης).
Οι κλιματιστικές μονάδες ενδέχεται όμως υπό προϋποθέσεις να διευκολύνουν την αερογενή μετάδοση με μηχανικό τρόπο από άτομα που είναι ήδη φορείς.
Οι βασικές αρχές είναι :

 • Αυξήστε τον εξαερισμό και την λήψη νωπού αέρα.
 • Το άνοιγμα παραθύρων βοηθά στον αερισμό.
 • Οι αλλαγές υγρασίας και θερμοκρασίας δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τον Covit-19
 • Σε κεντρικές εγκαταστάσεις να σταματά η ανακυκλοφορία αέρα . Μόνο 100% νωπός.
 • Ο καθαρισμός των αεραγωγών δεν έχει πρακτικό αποτέλεσμα αυτήν την περίοδο.
 • Δεν υπάρχει λόγος να αλλαχτούν τα φίλτρα .
 • Να ακολουθείται το πρόγραμμα τακτικής συντήρησης των κλιματιστικών

Γι αυτό συνίσταται :

  Συνεχής λειτουργία των ΚΚΜ (κεντρικών κλιματιστικών μονάδων ) (24/7) ακόμη κι αν δεν λειτουργεί το τμήμα το οποίο τροφοδοτούν & πλήρης αποφυγή της ανακυκλοφορίας του αέρα.  
  Στις ΚΚΜ με περιστροφικούς εναλλάκτες αέρα θα πρέπει να σταματήσει η περιστροφή τους και αν είναι δυνατόν να απορρίπτεται ο αέρας χωρίς να διέρχεται από τον εναλλάκτη. Οι ΚΚΜ με πλακοειδείς εναλλάκτες να τίθενται εκτός λειτουργίας εφόσον είναι εφικτό.  
  Στις ΚΚΜ με ανακυκλοφορία αέρα θα πρέπει να κλείσουν τους ρυθμιστές ροής (damper) ανάμειξης και να απορρίπτεται ο αέρας επιστροφής κατ’ ευθείαν στον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο.  
  Οι αεραγωγοί απόρριψης να έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση από τα σημεία αναρρόφησης φρέσκου αέρα . Οι μονάδες fan coil (FCU) και οι εσωτερικές μονάδες VRV (καναλάτες, δαπέδου, τοίχου ) όπου είναι εφικτό, να τίθενται εκτός λειτουργίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό να τίθενται σε συνεχή λειτουργία 24/7 (για λόγους αποφυγής της επαναιώρησης των ιών σε περίπτωση διακοπής και επαναλειτουργίας των μονάδων).  
  Οι μονάδες οικιακού τύπου (split units) όπου είναι εφικτό, να τίθενται ομοίως εκτός λειτουργίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό να τίθενται σε συνεχή λειτουργία 24/7 ( μπορείτε να αυξομειώνετε την θερμοκρασία , για οικονομία στην κατανάλωση η την λειτουργία ‘’fan’’ ).  
  Ρύθμιση του εξαερισμού να ενεργοποιείται στο max τουλάχιστον 2 ώρες πριν από το χρόνο χρήσης του κτιρίου και αλλαγή σε χαμηλότερη ταχύτητα 2 ώρες μετά το χρόνο χρήσης του κτιρίου .  
  Τις νύχτες, τα σαββατοκύριακα και τις αργίες δεν συνιστάται η απενεργοποίηση του εξαερισμού, αλλά η διατήρηση των συστημάτων εξαερισμού σε λειτουργία αλλά με χαμηλότερη ταχύτητα   
  Αποφυγή αλλαγής των καθορισμένων επιπέδων θέρμανσης, ψύξης και πιθανής υγρασίας. Tα ποσοστά υγρασίας 40 εως 60% είναι δυσμενή για τους Κορωνοιούς.  
  Σε όλα τα μηχανήματα να γίνεται η Περιοδική συντήρηση για τη σωστή λειτουργία των κλιματιστικών εγκαταστάσεων & η αντικατάσταση των φίλτρων να γίνεται σύμφωνα με την κανονική διαδικασία & σύμφωνα με την προγραμματισμένη συντήρηση. (Η εταιρία μας για την απολύμανση των ψυκτικών στοιχείων χρησιμοποιεί τα EVERBRITE & SHINY SIDE της NCH, που εμποδίζουν την ανάπτυξη θετικών & αρνητικών κατά GRAM μικροβίων & χρησιμοποιούνται για καταπολέμηση ιών, μούχλας και μυκήτων.)  
  Να υπάρχει επαρκής αερισμός όλων των χώρων με εξωτερικό αέρα ακόμη και με παράλληλη χρήση κλιματιστικών μηχανημάτων.  
  Ο ειδικός εξοπλισμός καθαρισμού με υπεριώδη ακτινοβολία που εγκαθίσταται στα δίκτυα κλιματισμού είναι επίσης αποτελεσματικός ως θανάτωση βακτηρίων και ιών, αλλά αυτή είναι μια κατάλληλη λύση για τον εξοπλισμό χώρων υγειονομικής περίθαλψης. Δεν έχει πιστοποιηθεί ακόμη η αποτελεσματικότητα τους στον COVIT-19.  
     
3. ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για WC

Σύσταση στους χρήστες του κτιρίου να εκκενώνουν τις λεκάνες αποχωρητηρίου με κλειστό το καπάκι. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται ο περιορισμός της μετάδοσης μέσω του αερολύματος από την τουαλέτα κατά τη στιγμή της εκκένωσης. Συνεχής λειτουργία των ανεμιστήρων των χώρων αποχωρητηρίου(WC). Στην περίπτωση όπου η λειτουργία του ανεμιστήρα είναι συνδεδεμένη με τη λειτουργία του διακόπτη φωτισμού, να αποσυνδεθεί, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

4. ΤIPS

 • Με την φλόγα ενός κεριού μπορείτε να ελέγξετε αν υπάρχει ρεύμα αέρα στις θέσεις εργασίας και να αλλάξετε την κατεύθυνση των στομίων κλιματισμού που το προκαλούν.
 • Στην επιφάνεια του εναλλάκτη ενός FAN COIL , o ιός πιθανόν να αδρανοποιηθεί αν θερμανθεί σε θερμοκρασία 60oC για μια ώρα , η στους 40 ℃ για μια ολόκληρη ημέρα .
 • Για κλειστά γραφεία, αίθουσες συμβουλίου, οι καθαριστές αέρα με φίλτρα ΗΕPA η κλιματιστικά με ηλεκτροστατικά φίλτρα (προσοχή όχι ιονιστές), είναι χρήσιμοι. Καλύπτουν ικανοποιητικά χώρους γύρω στα 10 μ2 και τοποθετούνται ανάμεσα στα άτομα.
ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η Δ1(δ)/ ΓΠ οικ.19957/20-03-2020
https://www.rehva.eu/fileadmin/user_upload/REHVA_Literature_COVID-
19_guidance_document_ver2_20200402.pdf
Πάντοτε στη διάθεση σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία.
Λήψη μέτρων διασφάλισης της Υγείας των εργαζομένων σε εταιρίες από ιογενείς και άλλες λοιμώξειςΛήψη μέτρων διασφάλισης της Υγείας των εργαζομένων σε εταιρίες από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών