Ανοίγουμε ξανά
10:00
gr
en

GRECA TrustMark - ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

GRECA TrustMark - ΚΟΚΟΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
share on

Με χαρά σας ενημερώνουμε πως η διαδικασία αξιολόγησης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος www.kokotas.gr σύμφωνα με τις 12 κατηγορίες κριτηρίων του GRECA Trustmark ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Τι είναι το GRECA Trustmark;

To GRECA Trustmark είναι ένα Σήμα Αξιοπιστίας που έχει διττό σκοπό. Αφενός πιστοποιεί τα ηλεκτρονικά καταστήματα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ηλεκτρονικού Εμπορίου, όπως αυτός έχει θεσπιστεί από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου.

Αφετέρου αποτελεί διαβεβαίωση και εγγύηση προς τους καταναλωτές που επισκέπτονται το εκάστοτε πιστοποιημένο ηλεκτρονικό κατάστημα ότι τηρεί πλήρως τη νομοθεσία, τις βέλτιστες πρακτικές και τον Κώδικα Δεοντολογία, ενισχύοντας σε μέγιστο βαθμό το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις online αγορές.

Γιατί να εμπιστευθώ ως καταναλωτής ένα ηλεκτρονικό κατάστημα με το GRECA Trustmark;

Ο αρχικός στόχος του σήματος GRECA Trustmark είναι να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη των καταναλωτών προς τα ηλεκτρονικά καταστήματα και να τους προσφέρουμε ένα επιπλέον κριτήριο επιλογής έμπιστου ηλεκτρονικού καταστήματος.

Το GRECA Trustmark αποδίδεται στα ηλεκτρονικά καταστήματα έπειτα από έλεγχο ικανοποίησης αυστηρών κριτηρίων. Τα κριτήρια αυτά είναι σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο και τον κώδικα δεοντολογίας ηλεκτρονικού εμπορίου όπως αυτό θεσπίστηκε από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ηλεκτρονικού Εμπορίου - GR.EC.A.

Το σήμα GRECA Trustmark εξασφαλίζει για τον καταναλωτή διαφάνεια και αξιοπιστία σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν άμεσα τον ίδιο και σωστή λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ευχαριστούμε Θερμά για την Πολύτιμη Συνδρομή τους

Το kokotas.gr από τις 14 Ιουνίου 2017 πιστοποιήθηκε ως Αξιόπιστο eSHOP και έλαβε το σήμα GRECA TrustMark